ფუნქციები

EduNova–ს გააჩნია საკმაოდ მდიდარი ფუნქციონალი, რაც უზრუნველყოფს მის მოქნილობას, სიმარტივეს და “ყველაფრის გაკეთების” შესაძლებლობას. ესენია:

 1. მოსწავლეთა ბაზა
 2. მასწავლებელთა ბაზა
 3. საგნების ბაზა
 4. კლასების სტრუქტურა
 5. დროის სტრუქტურის აწყობის შესაძლებლობა
 6. რეგულარული ცხრილის აწყობის შესაძლებლობა
 7. გამოცდების ცხრილის აწყობის შესაძლებლობა
 8. დასვენების დღეების შეტანის შესაძლებლობა
 9. ყოველდღიური ჟურნალი, დასწრების აღრიცხვა, ნიშნების აღრიცხვა, კომენტარების დაწერის საშუალება, დავალებების ჩანიშვნის საშუალება
 10. ანგარიშები – ყოველდღიური, ყოველთვიური, სემესტრული, წლიური, მოსწავლის მიხედვით, კლასის მიხედვით, საგნის მიხედვით.
 11. ფაილთა გაცვლის სისტემა
 12. შეტყობინებების გაცვლის სისტემა
 13. ადმინისტრაციული მართვის მხარე
 14. მასწავლებლის მხარე
 15. მოსწავლის/მშობლის მხარე

თუმცა ეს არ არის სრული ჩამონათვალი. ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ სისტემის დახვეწაზე და განვითარებაზე.  უახლოეს მომავალში, კიდევ უნდა ელოდოთ ახალ ფუნქციებს და შესაძლებლობებს.